بوندسلیگا آلمان, هفته 24 بوندسلیگا آلمان

۲۱ اسفند ۱۴۰۱ | ۲۰:۰۰

وردربرمن وردربرمن 3:2 بایرلورکوزن بایرلورکوزن
3-5-2 سیستم 3-4-3

وردربرمن | بایرلورکوزن