بوندسلیگا آلمان, هفته 20 بوندسلیگا آلمان

۲۲ بهمن ۱۴۰۱ | ۱۸:۰۰

وردربرمن وردربرمن 2:0 دورتموند دورتموند
3-3-2-2 سیستم 4-5-1

وردربرمن | دورتموند