بوندسلیگا آلمان, هفته 15 بوندسلیگا آلمان

۲۱ آبان ۱۴۰۱ | ۱۸:۰۰

وردربرمن وردربرمن 2:1 لایپزیش لایپزیش
3-3-2-2 سیستم 4-4-2

وردربرمن | لایپزیش