بوندسلیگا آلمان, هفته 3 بوندسلیگا آلمان

۱۱ شهریور ۱۴۰۲ | ۱۷:۰۰

وردربرمن وردربرمن 0:4 ماینتس ماینتس
3-3-2-2 سیستم 3-4-2-1

وردربرمن | ماینتس