بوندسلیگا آلمان, هفته 10 بوندسلیگا آلمان

۲۳ مهر ۱۴۰۱ | ۱۷:۰۰

وردربرمن وردربرمن 2:0 ماینتس ماینتس
3-3-2-2 سیستم 3-4-2-1

وردربرمن | ماینتس