بوندسلیگا آلمان, هفته 8 بوندسلیگا آلمان

۰۹ مهر ۱۴۰۱ | ۱۷:۰۰

وردربرمن وردربرمن 1:5 مونشن گلادباخ مونشن گلادباخ
3-3-2-2 سیستم 4-2-3-1

وردربرمن | مونشن گلادباخ