بوندسلیگا آلمان, هفته 26 بوندسلیگا آلمان

۱۳ فروردین ۱۴۰۲ | ۱۹:۰۰

وردربرمن وردربرمن 2:1 هوفنهایم هوفنهایم
3-3-2-2 سیستم 3-3-2-2

وردربرمن | هوفنهایم