بوندسلیگا آلمان, هفته 18 بوندسلیگا آلمان

۰۸ بهمن ۱۴۰۱ | ۱۸:۰۰

وردربرمن وردربرمن 1:2 وولفسبورگ وولفسبورگ
3-3-2-2 سیستم 4-5-1

وردربرمن | ولفسبورگ