بوندسلیگا آلمان, هفته 17 بوندسلیگا آلمان

۰۵ بهمن ۱۴۰۱ | ۲۳:۰۰

وردربرمن وردربرمن 2:1 یونیون برلین یونیون برلین
3-5-2 سیستم 3-5-2

وردربرمن | یونیون برلین