لیگ برتر انگلیس, هفته 16 لیگ برتر انگلیس

۲۱ آبان ۱۴۰۱ | ۱۸:۳۰

وستهم وستهم 2:0 لسترسیتی لسترسیتی
4-2-3-1 سیستم 4-1-4-1

وستهم | لسترسیتی