سری آ ایتالیا, هفته 2 سری آ ایتالیا

۰۶ شهریور ۱۴۰۲ | ۲۲:۱۵

کالیاری کالیاری 2:0 اینتر میلان اینتر
4-4-2 سیستم 3-5-2

کالیاری | اینتر