سری آ ایتالیا, هفته 9 سری آ ایتالیا

۱۷ مهر ۱۴۰۱ | ۱۹:۳۰

کریمونس کریمونس 4:1 ناپولی ناپولی
4-2-3-1 سیستم 4-3-3

کرمونزه | ناپولی