گروه F, هفته 3 گروه F

۱۰ آذر ۱۴۰۱ | ۱۸:۳۰

کرواسی کرواسی 0:0 بلژیک بلژیک
4-1-2-3 سیستم 3-4-3
0 کارت زرد 1
0 کارت قرمز 0
11 موقعیت گل 15
2 کرنر 4
7 خطا 9
9 ضربه آزاد 11
4 آفساید 0
4 شوت در چارچوب 4
4 مهار توپ 4

کرواسی | بلژیک

فوتبال ،کرواسی ، بلژیک