گروه F, هفته 2 گروه F

۰۶ آذر ۱۴۰۱ | ۱۹:۳۰

کرواسی کرواسی 1:4 کانادا کانادا
4-1-2-3 سیستم 4-4-2
2 کارت زرد 2
0 کارت قرمز 0
13 موقعیت گل 8
5 کرنر 2
12 خطا 5
8 ضربه آزاد 13
1 آفساید 3
10 شوت در چارچوب 2
1 مهار توپ 6

کرواسی | کانادا

فوتبال ،کرواسی ، کانادا