بوندسلیگا آلمان, هفته 10 بوندسلیگا آلمان

۲۳ مهر ۱۴۰۱ | ۱۷:۰۰

کلن کلن 2:3 فرایبورگ فرایبورگ
4-1-3-2 سیستم 4-4-2

کلن | آگزبورگ