بوندسلیگا آلمان, هفته 20 بوندسلیگا آلمان

۲۳ بهمن ۱۴۰۱ | ۲۰:۰۰

کلن کلن 0:3 آینتراخت فرانکفورت آینتراخت فرانکفورت
4-2-3-1 سیستم 3-4-2-1

کلن | آینتراخت فرانکفورت