بوندسلیگا آلمان, هفته 14 بوندسلیگا آلمان

۱۸ آبان ۱۴۰۱ | ۲۱:۰۰

کلن کلن 2:1 بایرلورکوزن بایرلورکوزن
4-2-3-1 سیستم 3-4-3

کلن | بایرلورکوزن