بوندسلیگا آلمان, هفته 24 بوندسلیگا آلمان

۱۹ اسفند ۱۴۰۱ | ۲۳:۰۰

کلن کلن 2:0 بوخوم بوخوم
4-2-3-1 سیستم 4-3-3

کلن | بوخوم