بوندسلیگا آلمان, هفته 26 بوندسلیگا آلمان

۱۳ فروردین ۱۴۰۲ | ۱۷:۰۰

کلن کلن 0:0 مونشن گلادباخ مونشن گلادباخ
4-2-3-1 سیستم 4-2-3-1

کلن | مونشن گلادباخ