بوندسلیگا آلمان, هفته 12 بوندسلیگا آلمان

۰۸ آبان ۱۴۰۱ | ۲۲:۰۰

کلن کلن 1:1 هوفنهایم هوفنهایم
4-2-3-1 سیستم 3-3-2-2

کلن | هوفنهایم