بوندسلیگا آلمان, هفته 4 بوندسلیگا آلمان

۲۵ شهریور ۱۴۰۲ | ۱۷:۰۰

کلن کلن 3:1 هوفنهایم هوفنهایم
4-5-1 سیستم 3-3-2-2

کلن | هوفنهایم