گروه B لیگ قهرمانان اروپا, لیگ قهرمانان اروپا, هفته 3 گروه B لیگ قهرمانان اروپا ویرایش |

۱۲ مهر ۱۴۰۱ | ۲۲:۳۰

کلوب بروژ کلوب بروژ 0:2 اتلتیکو مادرید اتلتیکو مادرید
4-3-3 سیستم 4-4-2

کلوب بروژ | اتلتیکومادرید